ISO / VCA

Uw garantie voor vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, duidelijkheid


VCA

Veiligheid Gezondheid Milieu

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu ChecklistAannemers.

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Objectief en structureel
De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screening-systeem ten behoeve van aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Jaarlijkse controle
Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of de certificaathouder nog aan alle VCA-eisen voldoet. De aannemer staat als het ware ‘onder toezicht’ van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt.

Meer weten over VCA: